רשימת המקומות בהם פורסמו פרקי הספר לראשונה

רשימת המקומות בהם פורםמו פרק 1 הםפר לראשונה פרק א סעיף א : הוקדש לפרופסור דב אשבל , אשר נפטר ב24- באוגוסט , 1989 ונחשב למייסד הקלימטולוגיה וחלוץ המטאורולוגיה המודרנית בישראל . פורסם ב : . 231 climate" , Bulletin of the American Meteorological Society , vol . 72 , Feb . 1991 , 228- p . Alpert , "The uniquenessof the Jerusalem פרק א סעיף ב All rights reserved . P . Alpert and J . Neumann , JNES 48 ( 1989 ) : 313-314 . The Universityof Chicago . : פרק א סעיף ג : בולטין של האגודה המטאורולוגית האמריקאית , כרך , 65 עמוד 1984 , 473-474 ( תשנ " ד . ( פרק א סעיף ד : תחומין : קובץ הלכתי , כ " ב , עמ ' 543-544 ( תשס"ב . ( פרק א סעיף ה ACADEM , The London Jewish Academy , 16 , 20-25 , Sept . 1987 . : פרק ד סעיף א : מכתב לעיתון Editors , Weatherise , Apr . 1987 , p . 69 . Weatherwise ( 4 . 1987 ) : P . Alpert , Angels and winds , Letter to פרק ו סעיף א : ' גליוך , אב תשנ"ד , עמ' . 44-48 פרק ו סעיף ג : מכתב לרב שמואל לפלר ז"ל , ( 1913-2009 ) וושינגטון , ארצות-הברית ( כ " ד אלול תש " ס . ( פרק ז סעיף...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים