2. חליפת מכתבים עם הרב שלמה אבינר בנונע ל'תורה ומדע'.

. 2 חליפת מכתבים עם הרב שלמה אבינר בנונע ל'תורה ומדע . ' אל : הרב שלמה אבינר שליט"א מאת : פינחס אלפרט , מושב בית גמליאל ראשית , ברצוני לברך אותך ולחזק ידיך על מאמר השבת 'כל ההכשרים כשרים . ' יישר כוחך . ברם , יש לי ביקורת על מאמר שכתבת לפני כמה חודשים בו ציינת שלימוד המדעים יכול להידחות מפני לימוד התורה , אפילו לגיל מאוחר . נדמה לי שזו גישה שאינה תואמת את הרמב '' ם גם ב'שמונה פרקים' וגם ב'מורה נבוכים , ' לפיו לימוד החוכמות והתכונות הינו תנאי מקדים והכרחי להשתלמות התורה , ראה למשל ב ' סוף דבר ' של מאמרי 'השמים מספרים כבוד א-ל , רצ"ב . דברים אלו תואמים דברי הגר " א , כפי שהובאו על ידי רבי ברוך יעקב משקלוב , מתרגם ספר אוקלידוס : "והנה בהיותי בקהילת קודש וילנא המעטירה אצל הרב המאור הגאון הגדול , מאור עיני הגולה , החסיד המפורסם , כבוד מורנו הרב רבי אליהו נר " ו ( בארמית : שמרהו א-ל והצילהו , ( בחודש טבת תקל"ח , שמעתי מפיו הקדוש , כי כפי מה שיחסר לאדם ידיעות משארי החוכמות , לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחוכמת התורה , כי התורה והחוכמה נצמדים יחד . וציווה לי להעתיק מה שאפשר ללשוננו הקדוש מחוכמות ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים