אחרית דבר

אחרית דבר בחרתי את שם ספרי - 'גשם ורוח , ' בהקבלה לגשמיות ורוחניות , כי כמו בחסידות , שם עיקר המטרה של האדם להפוך את הגשמיות שלו לקודש או לרוחניות , כך לדעתי היחס שקיים גם בין מדע ותורה , כפי דבריו של הרב יוסף קאפח , דיין בבית הדין הרבני הגדול , על לימודי 'חול' במשנת הרמב"ם : "כל אותם המקצועות והמדעים אשר משום מה מכנים אותם 'לימודי חול , ' אם אדם לומד אותם כדי להגיע דרכם אל המושכלות ולידיעת ה , ' שהוא יסוד היסודות ועמוד החכמות , ואשר אי-אפשר לדעת הרמב"ם להגיע לאותה הידיעה בלעדיהם , הרי הם קודש מקודש , " התחרות בין התורה והמדע דומה , לדעתי , לתחרות שבין הגשמיות שבאדם לבין הרוחניות שבו , אשר אמורה , אם האדם מצליח , להביא להעלאתו הרוחנית המתמדת והיום-יומית של האדם . כך מוסבר הפסוק "ואנשי-קדש תהיון לי" ( שמות כב , ל ) בשם הרבי מקוצק : ה' אומר לבני ישראל כי איננו רוצה אותם כמלאכים קדושים - זה יש לו הרבה - אלא דווקא כאנשים בשר ודם שמתנהגים בקדושה ועל ידי כן מעלים את הגשמיות שבהם . כמובן , יש כאלו , מן הקוטב האחד , הסולדים מן התורה , במיוחד בימינו בישראל ומעלים את המדע לדרגה של 'דת' שמחליפה ,...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים