תצלום ‭:8‬ תמונת השמים והארץ.לתצלום בצבע ר' עמ' ‭.71‬