פרק שביעי: אנלוגיות וסתירות

פרק שביעי : אנלוגיותוסתי רות א . נאומו של הרב קוק בפתיחת האוניברסיטה העברית תרפ " ה - מסבת של צנזורה מתמשבת כי סציון תצא תורה ודבר 7 ' סיחשלים ( ישעיה ב , ג ; סיכה ד , נ ) . 1 מבוא הדפסה מחודשת של נאום הראי"ה קוק בפתיחת האוניברסיטה העברית שהגיעה לידי , הביאה אותי ל'מסע בילוש' במטרה לגלות מהו הנוסח המקורי של דברי הרב ומהו הנוסח המצונזר , וכן מדוע עברו הדברים צנזורה . הגילויים המעניינים נותנים מענה לחלק משאלות אלה . נאומו של הראי"ה קוק ביום ז' בניסן התרפ"ה ( 1 . 4 . 1925 ) בטקס פתיחת האוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים נדון בכמה מקומות בהרחבה כגון אצל צבי ירון 108 ויוסף ולק , 109 בעיקר מבחינת משמעות הדברים לגבי תפיסתו המיוחדת של הרב קוק בקשר ליחס שבין תורה למדע ( ראה להלן . ( במאמר זה ברצוני לדון דווקא באספקט שולי לכאורה בדבריו של הרב קוק - התייחסותו בנאום פתיחת האוניברסיטה לפסוק : "כי מציון תצא תורה ודבר ה ' מירושלים . " לאחרונה הגיעה לידי הדפסה מחודשת של נאומו מתוך הספר 'מאמרי הראי"ה , ' חלק ב , ' וזו מסתיימת במילים אלו ( עמ ' 308 שם : ( "ונזכה לראות בשמחת גוינו , ובבניין בית מקדשנו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים