פרק שיש: ירידת הדורות או קידמה? האנלוגיה בין תורה ומדע

פרק שיש : ירידת הדורות או קידמה ? האנלוגיה בין תורה ומדע אם ראשונים בני סלאכים , אנו בני אנשים ; ואס ראשונים בני אנשים , אנ 1 כחסוריס 89 . 1 מבוא אחת המחלוקות היסודיות שבין היהדות החרדית מצד אחד והציונות הדתית מצד שני , נוגעת להערכת מגמת פני עם ישראל והעולם כולו בדורות האחרונים . הדעה הרווחת המצביעה על ירידת הדורות נסמכת על דברי רבי זירא משמו של רבא בר זימונא : אם ראשונים בני מלאכים , אנו בני אנשים ; ואם ראשונים בני אנשים , אנו כחמורים ; ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פינחס בן יאיר , אלא כשאר חמורים . פחות מוכרים ומצוטטים הם דברי רבי יוחנן בקשר לרבו רבי אושעיא , עליו הוא מספר כך : 91 כשהיינו לומדים תורה אצל אושעיא 'היינו יושבים ארבעה ארבעה באמה / דהיינו : היו מתקרבין לשמוע מפיו ודוחקים זה את זה ( על פי רש " י . ( בהמשך מסכם רבי יוחנן ואומר : "לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל , ואנו כמלא נקב מחט סדקית" - כלומר , רוחב האולם במקדש 20 אמה ושל היכל 10 אמות , ומחט סידקית הוא שתופרין בה סידקי בגדים והוא דק במיוחד ( על פי רש"י . ( רעיון דומה מופיע גם בשיר השירים ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים