פרק חמישי: פרדוקסים משותפים בתורה ובמדע

פרק חמישי : פרדוקסים משותפים בתורה ובמדע הקדמה פרדוקס ( ביוונית , פרה - מעבר ל ; - דוקסא - דעה ) הינו דיעה או אמירה - הסותרת לעתים רק לכאורה - את ההבנה המקובלת או את השכל הישר . להלן יוצגו פרדוקסים בתורה , ובראש ובראשונה פרדוקס פרה אדומה , אשר רבו המדרשים והנסיונות לפרשם . לכאורה יש ניגוד רב בין הגישה התורנית לגישה המדעית . כי בלימוד התורני הפרדוקס נועד , ככל הנראה , בעיקר להמחיש את מגבלות השכל האנושי ( במיוחד כך הדבר במצוות פרה אדומה , כפי שנראה להלן . ( לעומת זאת , במדע הפרדוקס משמש כאתגר למדענים אשר דורש ומחייב פתרון . פתרון כזה , אשר לעתים יקעקע את ההבנה המדעית עד כה , ובכך יונח היסוד לתיאוריה רחבה יותר ונכונה יותר . רבים מזוכי פרס הנובל הגיעו להישגם המדעי על ידי פתרון מוצלח לפרדוקסים או בעיות בלתי פתורות במדע , ועל ידי כך לבנייתה של תיאוריה מדעית רחבה יותר ( מוכללת ) שיכולה להסביר את הפרדוקס . אמנם ניגודיות כזו אין להכחישה , אך לדעתי רב המשותף בין התורה והמדע בנושא הפרדוקס . ראשית , הצניעות המתבקשת מתלמידי חכמים וממדענים כאחד , באה לידי בולטות מיוחדת באי היכולת למצוא פתרון לכמה פר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים