מפה ‭1:‬ מפד, ממוצעת של לחץ האוויר-במיליברים- בגובה פני הים