פרק רביעי: רוח

פרק רביעי : רוח DIN 1 'N שליט ברוח לכלוא את הרוח ( קהלת ח , ח ) במקורות אחדים אנו מוצאים התייחסות של חז " ל למאפיינים שונים של הרוח . ( wind ) דברי חז"ל אינם מנומקים בתצפיות ובכלים מדעיים המקובלים כיום כמובן , ולעתים הם אף נשענים על מדרש פסוקים - מקור ידע שיכול להראות למדען המודרני בלתי-סביר . ובכל זאת , ניתן להצביע על מספר מקומות שבהם דברי חז"ל אודות הרוחות תואמים במידה רבה את ממצאי המחקר המודרני . ניתן לומר , שהמקרים הללו מצביעים על כך שלחז"ל היה ידע מטאורולוגי בנושאי רוחות , במידה רבה יותר ממה שמקובל להניח . ייתכן שמקורות הידע האחרים - כגון דרשות - אינם אלא בבחינת 'אסמכתא בעלמא / בעוד שאת הידע שלהם על הרוחות שאבו חז"ל מההיכרות האינטימית והבלתי-אמצעית שלהם עם הטבע . בפרק זה אציג מספר מקומות שבהם דברי חז"ל אודות הרוח תואמים את ממצאי המטאורולוגיה המודרנית . . 1 סערות בים המשפט הבא , המובא מן התלמוד הירושלמי וממדרש רבה , משרטט בשפה קצרה את גבולות התקופה הסוערת ביותר בים התיכון , שהיא בסתיו ובתחילת החורף , לעומת התקופה השקטה יחסית בקיץ . הגבולות נקבעים על פי חגי ישראל : שבועות , סוכות וח...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים