פרק שני: אבק, אירוסולים וקרינה

פרקשני : אבק , אירוסולים וקרינה א . אבק וונבודה ? - רה : מאברהם אבינו | V " KV TJII רמון " 1 ל סכור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם ( עס ' ' י בנא סציעא סו , כ ) . 1 אבק ועבודה זרה בימי האבות בפירושו לספר בראשית , כותב רש"י : ורחצו רגליכם - כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה-זרה לביתו . בהמשך , מנגיד רש"י את המעשה הזה של אברהם להתנהגותו של לוט . ובאותו הקשר , נאמר עוד במדרש : 'ולוט אינו מקפיד על טינופת עבודת כוכבים 32 / וזאת מכיון שאצל לוט רחיצת הרגלים באה לאחר כניסה לבית והצעה ללינה . במקור נוסף מדרש רבה , נאמר על כך : אברהם מקדים רחיצה ללינה שנאמר : אל-נא תעבור מעל עבדך . יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והישענו תחת העץ , ואילו לוט מקדים לינה לרחיצה , שנאמר : סורו נא אל בית עבדכם , ולינו ורחצו רגליכם . מכאן שרק אברהם הקפיד על טינופת עבודת כוכבים ( אבק ) ויש אומרים כי אף זה עשה לוט כשורה , כדי שיצאו ויראו אבק על רגליהם , שלא יאמרו אנשי סדום 'היכן לנו - ' ? ואז יפגעו בהמ אנשי סדום . דהיינו : לוט הרשה להם להישאר עם האבק על  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים