מפה ‭- 2‬ כמו במפה ‭,1‬ אבל במבט על חצי הכדור הצפוני כולו. בהתאם גם נמצאים מרכזי השקעים והרמות ביחס למיקום של ישראל.