מפה ‭1:‬ מפה ממוצעת של לחץ האוויר-במיליברים- בגובה פני הים למפה בצבע ר' עמ' ‭.65‬