תצלום ‭:1‬ צילום לווין של המזרח התיכון ‭.(NASA)‬ לתצלום בצבע ר' עמ' ‭.64‬