פרק ראשון: נשם ועננים

פרק ראשון : נשם ועננים א . ה"חוד של אקלים ירושלים ירושלים , שהיא ססונקת שנעה שסונה חדשים בחסה , יום שאץ חסה nmir בה בכל תוקסה , ד 1 כ ! ה כחורף . 1 תקציר אקלים ירושלים מאופיין בכמויות גבוהות של קרינת שמש , בדומה למדבריות הסוב-טרופיות , בד בבד עם כמויות גשם ניכרות היוצרות מעבר לתנאי מדבר או חצי מדבר . תנאים אלו הופכים את ירושלים לבעלת אקלים ייחודי על פני כדור הארץ , בכך שנתברכה בכמות הגשם השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר בין הנקודות המשופעות בקרינת שמש ( מעל 3 , 250 שעות בשנה , בממוצע , ( וכן את המספר הגבוה ביותר של שעות קרינת שמש ממוצעת בשנה בין התחנות שלהן כמות דומה או גבוהה יותר של גשם שנתי ( כ500- מילימטר בשנה . ( האפיון האקלימי של ירושלים מוצע כאן כקשור לברכה המיוחדת שניתנה לירושלים על ידי מחבר ספר תהלים " , יפה נוף , משוש כל הארץ - הר ציון" ( מח , ג . ( . 2 מבוא הדחף למחקר זה מקורו בשני ממצאים הרחוקים בזמן ובהקשר ואשר נוגעים לאקלימה של ירושלים . הראשון , טענה ששמעתי ב1979- בשיחה אישית עם  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים