הקדמה

הקדמה ' גשם ורוח - מטאורולוגיה ומזג האוויר לאור היהדות' מאיר סוגיות מטאורולוגיות בתנ"ך ובתלמוד מזווית רוחנית , מדעית , מודרנית . הספר מנתח את הלך המחשבה במקורות ישראל בראי המדע המודרני . פרקי הספר מתחלקים בין כמה נושאים : . 1 סוגיות של מזג אוויר ואקלים ( גשם , מים , אבק , טל ורוח ) במקורות - על פי ראייה מדעית חדשנית . . 2 פרדוקסים משותפים בתורה ובמדע . . 3 אנלוגיות וסתירות בין תורה למדע . לספר שני חלקים . החלק הראשון מתרכז בתחום המטאורולוגיה ומזג האוויר , ומאיר מזווית מדעית ותורנית כמה סוגיות מעניינות במקורותנו . בחלק השני , נידונים נושאים שונים ביהדות מזווית ראייה של מדען מאמין . המטרה המרכזית בחלק השני היא להצביע על דמיון רב במחשבה הדתית ובמחשבת המדע , ולעמוד בעיקר על השותפות בכמה פרדוקסים מצד אחד ואנלוגיות מצד שני . הנחת יסוד מרכזית בספר זה הינה שהגבול המשורטט לעתים בין התורה והמדע הוא גבול מלאכותי , לא אמיתי , כיוון שחוכמת התורה וחוכמת המדע יונקות מאותו שורש ויסוד - האמת הנצחית . שלמי תודה תודה מיוחדת לידידי ושכני במושב בית-גמליאל , מאיר פרנקל , שהתחיל במלאכת הקלדת הספר בשנת , 1999...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים