גשם ורוח: מטאורולוגיה בראי היהדות

פינחס א הוצאת ראובן מס נשם ורוו ! פינחס אלפרט מד ערת תווה ומדו ! v " v ז "ו ינ 1 תן מס סדרת "מדעת : תורה ומדע - מדע ותורה" על שם ד"ר יונתן מס ז"ל מביאה לציבור צמא הדעת מגוון מחקרים ייחודיים , הבאים לבאר ממצאים מדעיים לאור מקורות היהדות מחד , ונושאים יהודיים לאור התפתחות המדע מאידך . דייר יונתן מם זיל היה ממייסדי יחידת המחקר ופיתוח של רפאייל ( הרשות לפיתוח אמצעי לחימה ) וזכה בפרס ביסחון ישראל בשנת תשכ"ה . כשנשאל לסתירה כביכול בין תורה ומדע , ענה : "איני מבין כיצד יכול מדען שלא להאמין בבורא העולם , לאור היכרותו את המורכבות המופלאה של היקום . " בנו של המו"ל ראובן מס ז"ל - מ"סד הוצאת ראובן מס , אחיו של דני מס ז"ל , מפקד ה'למד-האי .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים