מהי התשובה לשאלה של ספר איוב?

מהי התשובה לשאלה של ספר איוב ! בפתח הספר הנחנו שהשאלה אשר ספר איוב בא לענות עליה היא שאלת צדיק-ורע-לו . מפני שהספר פותח בתיאור אדם צדיק , איוב , שהיה לו רע . לאחר שעיינו במענה ה , ' מצאנו שהנושא המדויק של הספר הוא : אם אדם סובל ייסורים ואיננו מבין מדוע , הוא עלול להגיע למסקנה שאין צדק בעולם , או משום שלא אכפת לה' אם האדם הוא צדיק או רשע " ) תם ורשע הוא מכלה , ('' או משום שהעולם מתנהל בידי כוחות שאינם מתחשבים בצדק וברשע , למשל - חוקי הטבע " ) ארץ ניתנה ביד רשע . ( " נושא הספר הוא - דחייתן של דעות אלו , מתוך התבוננות במעשה הבריאה והנהגת ה' בעולם . בעיון השלישי ראינו את החכמה שנדרשה בהגדרת חוקי הטבע - תורת הקוואנטים , תורת היחסות וכוי - ובקבועים של הטבע : מטען האלקטרון , חוזק הגרביטציה וכוי . עוד לא דנו בחכמה המתגלית בהנהגת הי בכל יום . לשם כך נעיין שוב במענה הי . נמצא בפרק ל"ח ( כב ) הבאת אל אצרות שלג , ואצרות ברד תראה ! ( כג ) אשר חשכתי לןגת צר , ליום קרב ומלחמה . במלחמת העולם השניה , בשנת , 1941 תקף היטלר את ברית-המועצות , כבש מתוכה שטחים נרחבים והגיע עד מוסקבה . אך אז הגיע החורף , וצב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים