החומרה שבמענה ה' לאיוב

החומרה שבמענה ה' לאיוב שאלנו בסיום מענה הי מדוע לכל אורכו נמשכים ביטויי הכעס - והרי אנחנו כבר יודעים שאיוב נקרא בפי הי "עבדי , " והנוגע בו ננזף "כי לא דברתם אלי נכונה ?'' ולא ידענו להשיב . ננסה להשתמש במענה אליהוא כדי להבין את מענה ה . ' למדנו ( ל"ב ב ) ויתר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם , באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים ... כך גם חרון אף הי על עבדו איוב . לא על שאמר '' ארץ ניתנה ביד רשע , " אלא על שאמר ( באותו פרק ט : ( ( ב ) אמנם ידעתי כי-כן , ומה יצדק אנוש עם-אל . ומה יצדק אנוש עם אל - אליפז אמר ( ד' יז ) "האנוש מאלוה יצדקל " ! גם אני , איוב , יודע שאדם אינו יכול לצאת מנצח במשפט מול ה , ' אבל מסיבה שונה : כי ה' חזק יותר ממנו . על זה באו דברי ה' ( מ' ח ) האף תפר משפטי , תרשיעני למען תצדק !! אתה אומר שמשפטי מופר , אינו תקף , על-מנת שתצא אתה הצודק . ומכאן החמה על איוב עבדו .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים