עבד ה'

עבד ה' הפניה של ה' אל איוב היא בלשון של חומרה י מי זה מחשיד עצה במילין מבלי דעת . אבל כאשר ה' מדבר אל אליפז , ה' מדבר על איוב בלשון אהבה וכבוד ? עבדי איוב . בכל הספר , תמיד כאשר ה' מדבר על איוב , ללא יוצא מן הכלל , ה' קורא לו "עבדי ? . " ( א' ח ) השמת לבן על עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר וירא אלהים וסר מרע . ( ב' ג ) השמת לבן אל עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועודנו מחזיק בתומתו . ( מ"ב ז ) חרה אפי בד ובשני רעיד כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב . ( מ"ב ח ) ועתה קחו-לכם שבעה-פרים ושבעה אילים , ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם , כי אם-פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב . איוב נקרא "עבדי" בפי ה , ' גס לפני הניסיון וגם אחריו . כך נקרא משה : ( במדבר י"ב ה ) וירד ה' בעמוד ענן ויעמוד פתח האהל , ויקרא "אהרן ומרים ''' ויצאו שניהם . ויאמר : שמעו נא דברי . אם יהיה נביאכם , הי במראה אליו אתודע , בחלום אדבר בו . לא כן עבדי משה , בכל ביתי נאמן הוא  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים