במה חטא אליפז?

במה חטא אליפז ! ה' אומר לאליפז ( מ '' ב ז ) "חרה אפי בן ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכוגה כעבדי איוב . " מה אמר איוב ? איוב דיבר פעמיים . פעם אחת בדבריו השונים בעת הויכוח עם הרעים , עת טען "לא חטאתי , '' ופעם שניה אחרי מענה הי , עת אמר "אני מתחרט על מה שאמרתי . " לאיזו משתי הפעמים ה' מתייחס כשהוא אומר לאליפז "לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב ?'' בהכרח ה' לא מדבר על מה שאיוב אמר בפעם השניה , אחרי מענה הי , אלא על דבריו בויכוח שהיה עם הרעים . שהרי עכשיו אליפז והרעים לא אמרו שום דבר , ואי אפשר לומר להם "כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב . " אם כן , אם דבריו של איוב בזמן הויכוח הם נכונים , אז למה זאת עצה חשוכה על"ח ב ) מי זה מחשיך עצה במלין בלי-ןעתל ] ואם דבריו אינם נכונים - אז מה רע בדברי אליפז ושני הרעים ? מדוע הם לא דברו נכונה - לפחות באותה מידה כמו איוב ? אם עצתו של איוב חשוכה כשאמר "ארץ נתנה ביד רשע" ( ט' כד , ( ובאמת ה' דוחה את דבריו מכל-וכל , אם כן , הרעים שאמרו את ההפך - הם הצודקים . אז מדוע ה' אומר "לא דברתם אלי נכונה ? " הרעים אומרים לאיוב \ בכך שאתה צועק על הסבל שנגרם לך - בזה אתה מו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים