סודו של ספר איוב

סודו של ספר איוב השפה של הספר היא קשה - במתכוון . וההוכחה לכך . בחלק הסיפורי הלשון היא קלה ומובנת לדוגמה . ? וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלושת האנשים ( ל"ב ה . ( הלשון נעשית קשה רק במהלך הויכוח , שלושה פסוקים לאחר מכן : אכן רוח היא באנוש , ונשמת שדי תבינס ( ל"ב ח . ( זאת אומרת שזו לא השפה של תקופה מסוימת , שכה נכתב הספר . השפה היא קשה גס בשירות האחרות בתנ"ך , כגון האזינו ושירת דבורה , לעומת קטעי הסיפור שבו , אך ספר איוב נראה קשה יותר . ואולי נוח לספר שכל-כך קשה ללמוד אותו . אולי נחבא בספר סוד מסוים , שאותו המחבר מסתיר על-ידי השפה הקשה ואריכות הלשון , סוד שאינו מיועד לפיצוח בקלות . מסר מרכזי של הספר הוא שהסבל אינו בהכרח עונש . זאת משמעות הפוכה לדברי הנביאים : אם תחטאו - בית המקדש ייחרב ואתם תצאו לגלות . זה אמנם קרה . אבל ההפך - אם אתם בגלות , ועמים אחרים יושבים בשלווה על אדמתם , זה מוכיח שאתם פחות טובים מהם - זה לא . אולי לכן הספר עוטף את עצמו במילים קשות , כי הוא נותן פירוש שונה לסבל של עם ישראל . הלקח מן החורבן הוא , שעל חטאים מסוימים , השחתה חברתית ועבודה זרה , בא עונש כבד על עם ישרא...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים