שאלתו של משה

שאלתו של משה אנחנו רואים שהיחס אל איוב מורכב משני הפכים . כשה' מדבר אל איוב , הוא מדבר בלשון תוכחה קשה : "מי זה מחשיך עצה במלין בלי רעת . " וכשהוא מדבר על איוב , אל הרעים , ה' מדבר עליו בחיבה ובכבוד , ואומר "לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב . " ה' מכנה אותו '' עבדי . '' צורת דיבור הפוכה מן הדיבור לאיוב ! יש עוד דמות בתני'ך , שגם אליה היחס מתהפך : עם ישראל . כשה' מדבר אל עם ישראל , הוא אומר "מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי" ( ישעיה א . ( ' אתם באים לבית המקדש - אני כלל לא מבקש שתבואו . אתם רק רומסים את החצר שלי . עדיף שתישארו בחוץ . מכל דברי הנביאים אל ישראל זה אולי הפוגע ביותר : אל תבואו לביתי , אינני רוצה אתכם . כאן לא מדובר בהמעטת חשיבותו של הפולחן בבית המקדש , אלא בדחייה של עם ישראל . ישראל באים למקדש וה' אומר להם : אינני מקבל אתכם , "ידיכם דמים מלאו '' ( שם . ( ויחד עם זה ה' אומר "אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל . כי אתך אני להצילך . כי אעשה כלה בכל הגויים אשר הדחתיך שמה , ואותך לא אעשה כלה '' ( ירמיה מ '' ו כח . ( ישראל הם בנים לה , גם אחרי שה' החריב את ארצם , והוא אתם ללא תנאים בכל התנאי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים