עיון חמישי: שבות איוב

עיון חמישי : שבות איוב הכותרת לקטע הסיום "וה' שב את שבות איוב" הוא הביטוי המיוחד לגאולה בתנ"ך . במילים דומות , "שובה ה' את שביתנו' ( תהילים קכ"ו ד , ( אנחנו מבקשים מה' את הגאולה שלנו . לביטויים "שובה ה' את שביתנו , " "ה' שב את שבות איוב" - יש אב משותף . אב זה הוא בדברי התורה , בספר דברים ( לי א , ( אחרי התוכחה של פרשת כי תבוא , בפרשת ניצבים : "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה , הברכה והקללה אשר נתתי לפניך , והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחן ה' אלוהין שמה . ושבת עד ה' אלוהיך ושמעת בקולו ... ושב ה' אלוהיך את שבותך ורחמך . " כאן יש לפנינו הביטוי "ושב ה' אלוהיך את שבותך . '' זאת ההזכרה הראשונה של הגאולה העתידית , ובמובן זה היא אב לכל הגאולות . בביטוי זה יש כפילות מיותרת . היה אפשר לומר : ה' השיב לאיוב . למה ה' שב את שבות איוב ? ועוד : בביטוי יש מוזרות לשונית מסוימת . "ושב ה' את שבותך" - צריך היה להיות '' והשיב '' במקום "ושב . " "שובה ה' את שביתנו - '' במקום זה . 6 פסוקי גאולה עם הכתיב () והקרי [ j ירמיה כ"ט ונמצאתי לכם נאם ה' ושבתי את ( שביתם ) [ שבותכם ] יחזקאל ט"ז ושבתי את שביתהן , את...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים