סיום הספר

סיום הספר פרק מב . ( א ) ויען איוב את-יהוה ויאמר : ( ב ) ידעתי כי-כל תוכל , ולא-יבצר ממך מזמה [ שום תכנון אינו קשה מדי עבורך . " מזימה '' במובן חיובי , תכנון . [ ( ג ) מי זה מעלים עצה בלי ךעת ! [ התשובה ו אני , [ לכן הגךתי ולא אבין , נפלאות ממני ולא אדע . ( ד ) שמע-נא ואנכי אדבר , אשאלך והודיעני [ זה מה שביקשתי , ועכשיו שדיברת אלי . [ - ( ה ) לשמע-אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך [ לא שאיוב ראה את ה , ' אלא הבנתו עכשיו , שה' דבר אליו , לא כהבנתו קודם . [ ( ו ) על-כן אמאס ונחמתי על-עפר ואפר [ אני מתחרט על דברי . אני מבין את קטנות ערכי לעומתך , שאני עפר ואפר , כמו שאמר אברהם ( בר' י"ח כז ) ואנוכי עפר ואפר . [ סיכום מענה איוב . עכשיו , מאז שדיברת אתי , אני חש את גדולתך , ואין לי יותר שוס טענות . ( ז ) ויהי אחר דבר יהוה את-הדברים האלה אל-איוב , ויאמר יהוה אל-אליפז התימני , חרה אפי בך ובשני רעיך , כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב . ( ח ) ועתה קחו-לכם שבעה-פרים ושבעה אילים , ולכו אל-עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם , כי אם-פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אל _ י נכונה כע...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים