עיון שלישי: שאלתו של אברהם

עיון שלישי : שאלתו של אברהם השארנו פתוחה את "שאלת אברהם '' י האם אפשר להסביר את קיומו של העולם מבלי להזדקק לגורם שמחוץ לטבע ? לכאורה שאלת אברהם אינה שייכת לספר איוב ; אך הנושא נכפה עלינו ע"י האופי של מענה ה' לאיוב , שעוסק יותר בבריאת העולם מאשר בתשובה על צדיק-ורע-לו . נסקור את התמונה של מדע-זמננו על יצירת העולם . האסטרונום האמריקאי האבל מדד את המהירויות של גלקסיות ברחבי היקום , ומצא שהן בתנועת התרחקות מאתנו . ככל שגלקסיה היא יותר רחוקה , היא מתרחקת מאתנו במהירות גדולה יותר . משמעות הדבר היא שהיקום כולו הולך ומתנפח . בכל נקודה שנעמוד בה , ולא רק בגלקסיה שלנו , נראה את כל יתר הגלקסיות מתרחקות מאתנו . גלקסיה שכנה נעה כמעט ביחד אתנו , כלומר מתרחקת במהירות קטנה מאד . וככל שהגלקסיה רחוקה יותר , כך מהירותה גדולה יותר . אם נתאר את היקום כולו כבלון ענק שעליו מסומנות נקודות , כלומר הגלקסיות , כל הגוף הענק הזה הולך ומתנפח , והמרחק בין הגלקסיות הולך וגדל . בעוד מיליארד שנה המרחק בין הגלקסיות יהיה יותר גדול . ולהפך , לפני מיליארד שנה המרחק היה יותר קטן . ולפני שני מיליארד שנה - עוד יותר קטן . כמה ש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים