מענה ה'

מענה הי פרק לח . ( א ) ויען-יהוה את-איוב מן הסעךה ויאמר : ( ב ) מי זה מחשיך עצה במלין בלי-ךעתל ! ( ג ) אזר-נא כגבר חל , ציך , ואשאלך והודיעני . ( ד ) איפה היית ביסךי-אךץ ? הגד , אם-יךעת בינה ! ( ה ) מי-שם ממדיה כי תדע , או מי-נטה עליה קו ? ( ו ) על-מה אדניה הטבעי , או מי-יךה אבן פנתה ? ( ז ) ברן יח 7 כוכבי בקר , ויריעו כל בני אלהיט . ( ח ) ויסך בךלתים ים , בגיחו מרחם יצא . ( ט ) בשומי ענן לבשו , וןערפל חתלתו . ( י ) ואשבר עליו חקי , ואשים בריח ודלתיים . ( יא ) ואמר עד-פה תבוא ולא תטיף , ופא-ישית בגאון גליך . ( יב ) המימיך צוית בקר , ידעת השחר מקמו , ( יג ) לאחז בכנפות הארץ , ויגערו רשעים ממנה ! ( יד ) תתהפך כחמר חותם , וייעצבו כמו לבוש . ( טו ) וימנע מרשעים אורם , וזרוע רמה תשבר . ( טז ) הבאת עד נבכי ים , ובחקר תהום התהלכת ? ( יז ) הנגלו לך שערי מות , ושןגךי צלמות תראה ? ( יח ) התבננת עד רחבי ארץ ? הגד אם יךןגת כלה ! ( יט ) אי-זה הדרך ישכן-אור , וחשך אי-זה מקמו , ( כ ) כי תקחנו אל-גבולו , וכי-תבין נתיבות ביתו . ( כא ) ידעת כי-אז תולד , ומספר ימיך רבים ... ( לט ) התצוד ללביא טרף , וחית ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים