"ויסף איוב שאת משלו" ־ מבט עד לאופק

" ייסף איוב שאת משלו" מבט עד לאופק עד פרק כ"ו נמשך הרב-שיח של איוב ורעיו . לבסוף בפרקים כ"ז עד ל"א איוב פורש את הפילוסופיה של חייו . מתוך דבריו עולה ומתברר מהי אהבת הי ומה הטעם בעבודתו . בפרק כ'יז איוב חוזר ומצהיר שאין בו חטא . את הפרק נוכל לסכם בפסוק : ( ה ) חלילה לי אם-אצךיק אתכם . עד-אגוע , לא-אסיר תמתי ממני . רש'יי מפרש את הפסוק כפשוטו : "לא אודה לדבריכם , לומר שאיני תם . " אך המשנה מוצאת בפסוק זה רובד נוסף ( סוטה פרק ה' משנה ה : ( ' בו ביום דרש רבי יהושע בן הורקנוס : לא עבד איוב את הקדוש-ברוך-הוא אלא מאהבה , שנאמר ( איוב יג טו ) ו הן יקטלני לו איחל . ועדיין הדבר שקול : לו אני מצפה , או איני מצפה [ כי בפסוק יש כתיב : לא , וקרי : לו . המשמעות על-פי הקרי : עד מותי אמשיך לקוות לו . אך לפי הכתיב המשמעות היא הפוכה : מכיוון שהוא הורג אותי , אני חדל מלקוות עוד . [ תלמוד לומר : עד-אגוע , לא-אטיר תמתי ממני , מלמד שמאהבה עשה . אמר רבי יהושע [ בן חנניה : [ מי יגלה עפר מעיניך , רבן יוחנן בן זכאי ! [ מי היה מקימך לתחייה שתראה את הרגע הזה , [ שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים