פרק ט - איוב: "ארץ נתנה ביד - רשע"

פרק 1 ט - איוב : "ארץ •„• ?* v נתנה : T : ביד T- - רשע " T איוב נותן הסבר משלו לרע שיש בעולם וליחס בין האדם לאל . ( א ) ויען איוב ויאמר : ( ב ) אמנם ידעתי כי-כן , ומה-יצדק אנוש עם-אל . כאן איוב אינו עונה לבלדד אלא לאליפז . ומה יצדק אנוש עם אל - אליפז אמר ( ד' יז ) "האנוש מאלוה יצדק " ! ? גס אני יודע שאדם אינו יכול לצאת מנצח במשפט מול הי , אבל מסיבה שונה : כי ה' חזק יותר ממנו , למילה "צודק" יש בלשון התנ"ך שני מובנים קת בים-אך-לא-זהים -.זה שהצדק אתו , תה שהשופט מזכה אותו בדין . אליפז מתכוון למובן הראשון , ואיוב - לשני . ( ג ) אם-יחפוץ לריב עמו - לא יעגנו אחת מני-אלף ! ראשית , גם אם האדם יטען אלף טענות - ה' כלל אינו עונה לו . ושנית - ( ד ) חכם לבב ואמיץ כח ה' פיקח וחזק , מי-הקשה אליו וישל , ם מי שאל קושיות ויצא שלם בלי פגע !? ( ה ) המעתיק הרים - ולא יךעו , אשר הפכם באפו ! המעתיק . מזיז . ולא ידעו . לפני שהם מספיקים להיות מודעים לכך . באפו . בכעסו . ( ו ) המרגיז ארץ ממקומה , ועמודיה יתפלצון ! יש בידו כוח לגרום לרעידת אדמה . יתפלצון . יאחזו פלצות , בהלה . ( ז ) האומר לחרס - ולא יזרח , ובעד ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים