פרק ח - בלדד: "שאל נא לדור ראשון"

פיק ח - בלדד : "שאל נא לדור ראשון" בלדד עונה לדברי איוב : בכל ההיסטוריה האנושית נשמר הכלל שהטובים - טוב להם , והרעים - רע להם . כך גם אתה ובניך . אם הם נענשו , בודאי קדם לכך חטא . ( א ) ויען בלךד השוחי ויאמר : ( ב ) עד-אן תמלל-אלה , ורוח כביר אמרי-פיך ן בלדד עובר להתקפה גלויה וישירה על איוב ולועג לו : "רוח כביר אמרי פיך , " דבריך הם דברי רוח . תמלל . תדבר , מלשון מלה . ( ג ) האל יעות משפט , ואם-שךי יעות-צדק ' ? וכי ה' יעשה אי-צדק ? ( ד ) אם-בניך חטאו-לו - וישלחם ביד-פשעם ! בעוד שאליפז התעלם ממותם של בני איוב , [ מזכיר זאת רק ברמז עדין מאד ( פרק ה' כד , [( אומר בלדד בפה מלא שמותם מוכיח את חטאם . ( בפסוקים ה , ו , ז בלדד מצטרף לדברי אליפז ( ה' יז ) "מוסר שדי אל תמאס . ( " ( ח ) כי-שאל-נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם . רישון . ראשון . בלדד מציע לחקור במה שקרה לדורות קודמים כראיה לדבריו . כונן לחקר אבותם . חקור מה שקרה לאבות הקדומים . ( ט ) כי-תמול אנחנו ולא נדע , כי צל ימינו עלי-אךץ . כי תמול אנחנו . אנחנו נולדנו רק אתמול . ולא נדע . ואיננו יודעים די . כי צל ימינו . ימי חיינו חולפים מהר כמו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים