פרק ה - "מוסר שדי אל-תמאס"

פרק ה - "מוסר שדי אל-תמאס" אליפז ממשיך ] שלטונו של ה' באדם הוא צודק ומוחלט , ורק אליו יכול הסובל לפנות לעזרה , תוך שהוא מצדיק עליו את דינו . אם איוב יראה בייסורים תוכחה , יקשיב לה וישנה את דרכיו , ה' יקבל אותו וייטיב עמו עד סוף ימיו . ( א ) קרא נא היש עונך , ואל מי מקדשים תפנה ! עינך . עונה לך . מקדושים . אל מי מן המלאכים תוכל לפנות לעזרה ? אין לצעקתך שום סיכוי ! ( ב ) כי-לאויל יהרג-כעש , ופתה תמית קנאה . כעש . כעס . פותה . פתי . קנאה . רוגז . מי שאינו מבין זאת הוא אויל ופתי , אשר הבעת הכעס והרוגז - תמית אותו עצמו . ( ג ) אני-ךאיתי אויל משריש , ואקוב נוהי פתאם . משריש . מכה שורשים . כביכול הוא מחזיק חזק באדמה . ואקוב נוהו פתאום . ובתוך זמן קצר מצאתי את ביתו שאחזה בו קללה . הרשע , האויל , אין בו ממשות וחוזק . ( ד ) לךחקו בניו מישע , וידכאו בשער ואין מציל . ירחקו בניו מישע . בניו שהיו צריכים להיות מגיניו במלחמה , יפסידו בקרב . וידכאו בשער . האויב ינצח אותם במלחמה , ידכא אותם . ( השווה תהילים קכ"ז ד : כחיצים ביד גבור כן בני הנעורים . אשרי הגבר אשר מלא את-אשפתו מהם , לא יבושו כי ידברו את א...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים