פרק ג - איוב: "יאבד יום אולד בו"

פרק ג - איוב : "יאבד יום אולד ברי ( א ) אחרי-כן פתח איוב את-פיהו ויקלל את-יומו . איוב אינו מוכן "לברך" את ה , ' ובמקום זאת הוא מקלל את מזלו . ( ב ) ויען איוב ויאמר : ו > ען . "ויען" כאן אינו במובן של מענה , תשובה , כי אף אחד לא דיבר לפניו . גם פתיחת דבור נקראת "עניה" כמו בהבאת ביכורים ' ' ולקח הכהן הטנא מידך ... וענית ואמךת' ( דברים כ"ו ה . ( ( ג ) יאבד יום אילד בו , והלילה אמר הורה גבר . יאבד יום אולד בו . הלוואי שהיום שבו נולדתי היה נמחק מלוח השנה . הלילה אמר הורה גבר . הלילה שבו הודיע המבשר - כמובן מבשר דמיוני - "הורה גבר , " ! תחילת יצירתי . יאבד הלילה שבו התחלתי להיווצר . ( ד ) היום ההוא יהי חשן , אל יךךשהו אלוה ממעל , ואל תופע T עליו : T נהרה : T T היום ההוא . יום הלידה . אל ידרשהו אלוה ממעל . אל יתייחס אליו האל . אל תופע עליו נהרה . אל יהיה בו אור . ( ה ) יגאלהו חשך וצלמות , תשכן עליו עננה , יבעתהו כמרירי יום : יגאלוהו חשך וצלמות יקחו אותו חושך ואפלה מפחידה כמו הצל של המוות . יבעתוהו כמרירי יום . יבעיתו אותו השדים השולטים בעולם בשעות היום ( ביטוי ציורי ) ( ו ) הלילה ההוא ילןחהו ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים