חלק ב המשתתפים מציגים את עמדותיהם

חלק ב המשתתפים מציגים את עמדותיהם לימוד הפרקים שמהם משתקפות דעותיהם של איוב ושלושת רעיו , התפתחות דעת איוב בלחץ הויכוח , הערכים על-פיהם חי איוב וראוי לחיות , דברי אליהוא , ומענה ה' לאיוב  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים