עיון שני: האם איוב עמד בניסיון?

עיון שני : האם איוב עמד בניסיון ? ראינו שאיוב עמד בניסיון הראשון , כשאמר ( א' כא ) ה' נתן וה' לקח - יהי שם ה' מבורך , והי מאשר זאת באומרו לשטן ( בי ג ) השמת לבן אל עבדי איוב ... ועודנו מחזיק בתומתו . האס עמד איוב גם בניסיון השני ? נשים לב להבדל בתגובה של איוב . בניסיון הראשון נאמר בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תיפלה לאלוהים ואילו בניסיון השני בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו . חז '' ל עומדים על ההבדל ( בבא-בתרא ט '' ז א ) \ בשפתיו לא חטא , בלבו חטא . התבוננות בלשון הכתוב מוליכה אם-כן למסקנה שאיוב לא עמד בניסיון השני בצורה מלאה , אלא נולד בלבו ברגע זה חטא מסוייס . מה היה החטא שבלבו ? אין מקום לומר שהחטא הוא 'ברכת' אלוקים . הלוא מחטא זה נזהר כל ימיו . כשאשתו הציעה לו לעשות כך בשביל להשתחרר מן הסבל , הוא דחה את הצעתה בתוקף . תשובתו לאשתו והביטוי "לא חטא בשפתיו" הם סמוכים ובאים מיד זה אחר זה . האם יתכן שאיוב ענה לאשתו בשפתיו , אבל בלבו חשב אחרת ? ואם כן - מה חשב ? עדיין אין אנו יודעים . את החטא נצר איוב בלבו ולא ביטא עדיין בשפתיו . אבל אחר-כך , במהלך הויכוח , אמר איוב שאין צדק במשפטו של ה' 1 ( טי ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים