פרק ב - הניסיון השני

פרק ב - הניסיון השני ( א ) ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתכם להתיצב על יהוה : ( ב ) ויאמר יהוה אל השטן אי מזה תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה : ( ג ) ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם : ועודנו מחזיקי בתומתו . נשאר תם , שאמר "ה' נתן והי לקח - יהי שם ה' מבורך . " לבלעו . להרע לו . חנם . על לא עוול בכפו . ( ד ) ויען השטן את יהוה ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו : ויען השטן . עדיין יש לאיוב תועלת בכך שהוא צדיק . הוא מנסה למנוע מעצמו סבל גופני ע"י התנהגות צדקנית . עור בעד עור . העור , ותחושת הכאב הקשורה בו , חשובים לאדם יותר מרכושו ומבניו , והוא מוכן לתת הכל בשביל להימנע מסבל . ( ה ) אולם של _ ח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך ז וגע אל-עצמו ואל-בשרו . אם תפגע בגופו . יברכך בלשון סגי-נהור . 0 ) ייאמר יהוה אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמר : נפשו שמור . שלא ימות . השטן הוא גם המסית להכשיל את איוב , וגם מלאך המות הלוקח את הנשמה ביום המיתה . ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים