פרק א - הניסיון הראשון

פרק א - הניסיון הראשון ( א ) איש היה בארץ עוץ איוב שמו , והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלוהים וסר מרע . איש היה . כבר ראינו את דברי הרמב"ם שלא באמת היה אלא משל , סיפור . ארץ עוץ . אינה מקום מוכר . באיכה ( ד' כא ) היא מכרת כמקום שבתם של האדומים . הרמב"ם ( מורה נבוכים ג כב ) מפרש שהשם "ארץ עוץ" מרמז ציווי על החשיבה , כמו ( ישעיה ח' י ) "עוצו עצה : " "חשוב במשל זה והתבונן בו ודע עניינו והבן ההשקפה הנכונה איזו היא . " ( ב ) ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות . ( ג ) ויהי מקנהו שבעת אלפי-צאן ושלשת אלפי גמלים , וחמש מאות צמד-בקר וחמש מאות אתונות ועבוךה רבה מאד , ויהי האיש ההוא גדול מכל-בני-קךם . עבודה . עבדים ושפחות . ( ד ) והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאבל ולשתות עמהם : לשון "והלכו , " "ועשו" מציין שהדבר חזר על עצמו דרך קבע . ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם . מספרי המקנה המתכנסים תמיד לעשרת שלמה 7000 ] עם 3000 או 500 עם , [ 500 כמו גם היחס הנאה של הבנים לאחיותיהם , מצטרפים לתמונה של צדיקות שלווה ושלמה בכל חיי איוב ומשפחתו . ( ה ) ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישל . ח איוב וי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים