סיפור איוב

סיפור איוב אדם היה ושמו איוב . הוא היה איש תם וישר , ירא אלוהים וסר מרע . היו לו שבעה בנים ושלוש בנות ועושר רב . יום אחד באים המלאכים בשמים , וגם השטן , להתייצב לפני ה . ' ה' אומר לשטן : השמת לבך לעבדי איוב , שאין כמוהו צדיק בארץל השטן משיב שאיוב צדיק רק כי ה' נתן לו כל טוב . אם ייקחו ממנו את כל הטוב , הוא יקלל במקום לברך . ה' נותן רשות לשטן לפגוע בכל אשר לאיוב , אך לא בגופו . יום אחד מופיע שליח אצל איוב ומודיע שעדרי הבקר שהיו לו - נחטפו . מיד מופיע שליח נוסף ומודיע שעדרי הצאן נשמדו , ושליח שלישי מודיע שעדרי הגמלים נשבו , ואז מגיע שליח רביעי ומודיע שעשרת הילדים היו בבית אחיהם הבכור , ובאה רוח חזקה , הפילה עליהם את הבית וכולם מתו . איוב קם , קורע את בגדיו ואומר : ה' נתן והי לקח , יהי שם ה' מבורך ! ( א' כב . ( פעם שניה באו המלאכים להתייצב אצל ה , ' וגם השטן בתוכם . ה' אומר לשטן : ראית שאיוב נשאר בצדקו , ואתה הסתת אותי להרע לו חינם ! והשטן עונה י הוא נשאר בצדקו מפני שלא הרשית לי לפגוע בגופו ! הפעם ה' מרשה לשטן גם לפגוע בגופו . איוב לוקה בשחין [ מחלת עור קשה , [ הוא מתיישב בערמת אפר , ולוק...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים