מבוא

מבוא הרמב"ם , בספר "מורה נבוכים , " כותב : "פרשת איוב המופלאה והנפלאה היא משל , לביאור השקפות בני אדם בהשגחה . וכבר ידעת מאמר אחד מהם [ מהחכמים ] בפירוש 1 איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה ( בבא בתרא ט"ו א . ( ואשר חשב שהוא היה ונברא ושהוא מעשה שהיה , לא ידע לו לא זמן ולא מקום , אלא אחד מן החכמים אמר שהיה בימי האבות , ואחד אמר שהיה בימי משה , ואחד אמר שהיה בימי דוד , ואחד אמר שהוא היה מעולי בבל , וזה ממה שמחזק דברי מי שאמר שהוא לא היה ולא נברא . '' ספר איוב אינו תיאור של מאורע שארע בארץ כלשהי בזמן כלשהו , אלא דיון הגותי בבעיות יסוד . רבים , יהודים ולא-יהודיס , דתיים וחילוניים , לומדים את ספר איוב , מעיינים בו ומצטטים ממנו - והספר נותר חידה . הספר ארוך , לשונו קשה , אבל הקושי הגדול ביותר הוא שהספר אינו עונה תשובה מובנת לשאלה שהוא מציג - שאלת "צדיק ורע לו . " אנחנו רואים כל-כך הרבה סבל בעולם . האם יתכן בכל זאת שאלוהים משגיח מן השמים ועושה צדק על הארץ ? זו השאלה ששואל ספר איוב . מהי אם-כן תשובתו ? אס כל התשובה היא ! 'אין לך מה לשאול , כי ה' חכם יותר מן האדם , ' אפשר היה לומר זאת בפרק קצר א...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים