איש תם וישר : לימוד ועיון בספר איוב

< 1 up * K שר ל 12 < ד \ vv \ כסער א 1 < ג b ?&) xwv * TtKym רא 1 ב 1 כיס ית ^ ל ^ ם לזכר הרב win * בברך # ה 1 רמ דרך ל 1 ^ ד המקרא  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים