"זה דודי וזה רעי" על יסודות הקשר בין גבר ואשה

" זה דודי וזה רעי" על יסודות הקשר בין גבר ואשה חנה פנחסי " כי יקןח איש אשה ובעלה , והןה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ? ךות דבר , וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו" ( דברים כד , א . ( האשה נלקחת , נבעלת , בעלה אינו מוצא את החן שלה , הוא מוצא ערוות דבר , הוא כותב לה גט , נותן בידה ( היא לא לוקחת , ( והוא משלח אותה ( היא לא הולכת . ( גירושין . פסוק זה בפרשת כי תצא הוא המקור לסדר הגירושין היהודי . מסכת גיטין שבמשנה עוסקת בכמה פנים של הגירושין , אך שאלת המניע הראוי לגירוש אשה עולה רק במשנה האחרונה במסכת . כמו במסכתות אחרות ( יומא , נזיר , תענית ועוד , ( גם בגיטין מזמנת המשנה האחרונה דיון ממעלה אחרת לעומת הדיון ההלכתי , ומאפשרת אמירה במישור הרעיוני והמהותי . במקרה זה עוסקת המשנה ב'למה מתגרשין' נוסף ליאיך מתגרשיך . בית שמאי אומרין לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערווה , שנאמר " כי מצא בה ערוות דבר . " בית הלל אומרין אפילו הקדיחה תבשילו , שנאמר " דבר . " רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה ממנה , שנאמר "והיה אם לא תמצא חן בעיניו" ( גיטין ט , משנה י . ( התנאים חלוקים באשר לפרשנות...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים