כדין מלכה מקורות ומחשבות על מקומה של האשה המנהיגה, בבית ובחברה

כדין מלכה מקורות ומחשבות על מקומה של האשה המנהיגה , בבית ובחברה עליזה לביא פרשת שופטים , פותחת בפסוק : " שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך ... ושפטו את העם משפט צדק" ( דברים טז . יד . ( 1 בעלי התפקידים הללו אינם יחידים בפרשה . בהמשך הדברים דנה הפרשה גם במלך , בנביא ובזקנים ומציגה , למעשה , את מדרג התפקידים הציבוריים השונים בחיי השבט ובחיי האומה כולה . הזהות המגדרית של בעלי התפקידים מהווה , לכאורה , אחת מנקודות הפער הבולטות בין מערכת החוק האזרחית במדינת ישראל לבין מערכת ההנהגה והשיפוט על פי ההלכה היהודית . בעוד שבחברה המודרנית מינוי אשה לתפקידי הנהגה או שיפוט הוא טבעי וברור , הרי , לכאורה , מינוי זה בלתי אפשרי בחברה המשתיתה את אורחותיה על ההלכה . הבסיס ההלכתי ממנו ניתן להסיק כי אין לאפשר מינוי אשה לתפקידים ציבוריים נמצא במדרש תנאים שבפרשתנו : " שום תשים עליך מלך" ( שם יז , טו ) ... - מכאן אמרי : האיש ממנים פרנס על הציבור ואין ממנים האשה פרנסת על הציבור ( ספרי דברים , קנז . ( ממדרש זה פסק הרמב"ם : אין מעמידין אשה במלכות שנאמר "עליך מלך" ולא מלכה , וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים