"ובחרת בחיים" התשובה : בין בחירה להכרח

" ובחרת בחיים" התשובה ו בין בחירה להכרח חנה קהת " ךאה אנכי נתן לפניכם היום בךכה וקללה . ץה הברכה חם ; תשמעו $ ל מצות ה' א-להיכם ... והקללה אם לא ת * טמעו אל מצית ה' א-להיכם וסרתם מן הלךף א # ר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי א-להים אחרים $ שר לא ןךעתם" ( דברים יא , כו-כח . ( מספר שאלות מתעוררות למקרא פסוקים הללו . ראשית , חוסר האיזון בין הברכה לקללה . בעוד שהקללה מוצגת כמותנית באופן מוחלט בבחירת העם ברע - "אם לא תשמעו , " ... הרי בברכה התורה אינה נוקטת בלשון תנאי אלא בלשון עתיד - " אשר תשמעו . " ... ופירש רש"י : 'על מנת אשר תשמעו , ' ויש שפירשו : 'ודאי שתשמעו' ( מהרי"א . ( שנית , הפסוק פותח בלשון יחיד ועובר מיד לרבים ו "ראה , " " לפניכם . " ועוד הקשה רבי צדוק מלובלין , כיצד משתמש הכתוב בלשון נתינה לקללה כמו לברכה , והרי שורש מילה זו מורה על 'מתנה ? ' דפוס זה חוזר גם במקומות נוספים בהם התורה מציבה לכאורה את דרך הטוב והרע לבחירת העם , למשל בפרשת ניצבים :  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים