אין הדבר תלוי אלא בי הרהורים על אחריות, בחירה ותשובה

אין הדבר תלוי אלא בי הרהורים על אחריות , בחירה ותשובה חנה קהת הגמרא מלמדת אותנו על כוחה של תשובה בסיפור הידוע על ר' אלעזר בן דורדיא : אמרו עליו על ר"א בן דורדיא , שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה . פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה , נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות . בשעת הרגל דבר הפיחה , אמרה : כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה , כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה . הלך וישב בין שני הרים וגבעות , אמר : הרים וגבעות בקשו עלי רחמים , אמרו לו : עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו , שנאמר : "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה" ( ישעיהו נד , י . ( אמר : שמים וארץ בקשו עלי רחמים , אמרו : עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו , שנאמר : "כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה" ( שם נא , ו . ( אמר : חמה ולבנה בקשו עלי רחמים , אמרו לו : עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו , שנאמר : "וחפרה הלבנה ובושה החמה" ( שם כד , כג . ( אמר : כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים , אמרו לו : עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו , שנאמר : "ונמקו כל צבא השמים" ( שם לד , ד . ( אמר : אין הדבר ת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים