"לראות בטוב ה' בארץ חיים" לפשרם של חיי אמונה בעולם הזה

// לראות בטוב הי בארץ חיים" לפשרם של חיי אמונה בעולם הזה תמר ביאלה בחודש אלול , כשהימים הנוראים בפתחנו , אנו מוצאים עצמנו מתבוננים בחיינו מחדש . כיהודים , אנו נוטים לבחון את מעשינו , שהרי עליהם אנו מצווים , ועל פיהם נבחנת אמונתנו . בניגוד לנצרות הקתולית שהעמידה כיסוד האמונה את ההזדהות הרוחנית עם דוגמות או עם אמונות מסוימות , ההשתייכות ליהדות , לאורך ההיסטוריה , תלויה בנטילת חלק באורח החיים המשותף ולא באמונות מופשטות . במשך הדורות הצביעו דמויות מפתח ביהדות על אמונות מסוימות כבסיסיות ( המפורסמות שבהן - י"ג העיקרים של הרמב"ם , ( אך למרות זאת לא הצליחו מגמות אלה להתקבל באופן מוחלט או להפוך לתנאי השתייכות . הוגים , פוסקים וזרמים מכריעים ביהדות המשיכו להחזיק בגישות מנוגדות ביחס לסוגיות אמוניות שונות ( דטרמיניזם מול בחירה חופשית , קיומו או אי-קיומו של העולם הבא , דמות האל כאימננטית או טרנסצנדנטית בלבד , ועוד ) והמכנה המשותף שקשר את היהודים ( עד לעת החדשה ) היה ההתכוונות לעבוד את ה' במסגרת קודים משותפים ושיח משותף עליהם . על אף מרכזיות המצוות בכינון הזהות הדתית שלנו , לא ניתן להטיל רק עליהן את...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים