אלול

אלול " לראות בטוב ה' כארז חיים" תמר ביאלה אין הדבר תלוי אלא בי חנה קהת מה עושים עם הכעס ? חנה פנחסי " ובחרת בחיים" חנה קהת " ולעדת הרע מקרבך" חנה ספראי כדין מלכה עליזה לביא " זה דודי וזה רעי" חנה פנחסי כל ישראל ערבים זה בזה רחל שפרכר-פרנקל עוואת משה רבנו רחל לבמור  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים