שאלה של שמחה מחלוקת כפולה : בטיבה של שמחה ואולי גם בטיבה של אשה

שאלה של שמחה מחלוקת כפולה ו : בטיבה של שמחה ואולי גם בטיבה של אשה ורד נעם מצוות השמחה בשלושת הרגלים נלמדת מן הפסוק בפרשת ראה : " וע * מחת לפני ה' א-להיף אתה ובנף ובתף ... במקום $ שר יבחר ה' א-להיןל לשכן שמו שם" ( דברים טז , יא . ( מדרש ההלכה מפרט שלוש מצוות הנוהגות ברגל ומונה את ייחודה של כל מצווה על פני שתי האחרות : שלוש מצוות נוהגות ברגל , ואלו הן : חגיגה , ראייה ושמחה ... שמחה נוהגת באנשים ובנשים שאין בשתיהן ( ספרי דברים , קלח . ( מכאן שנשים פטורות מעלייה לרגל ' ) ראייה , ( ' ומעולת ראייה ושלמי חגיגה עמה ' ) חגיגה , ( ' שהרי נאמר : " שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוךף את פני ה' א-להיןל במקום אשר יבחר" ( דברים טז , טז . ( לעומת זאת , בשמחת הרגל ' ) שמחה ( ' הן חייבות , אלא שנחלקו חכמים בטיבה של שמחה זו ובמעמדה של האשה בתוכה . המדרש מוסיף את הנשים גם בדרשתו לפסוק נוסף בפרשת ראה : '' ואכלום שם ל ? ני ה' - $ להיכם וקזמל ^ ם" ( דברים יב , ז ) - נאמר כאן 'שמחה' ונאמר להלן ( שם כז , ז ) 'שמחה' מה שמחה האמורה להלן - שלמים , אף שמחה האמורה כאן - שלמים . "בכל משלח ידכם , " בכל מה שאתם שולחים בו יד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים