איש ונבר לו על ארץ רבה רחל המשוררת מזדהה עם גורלו הטרגי של משה רבנו

איש ונבר לו על ארץ רבה רחל המשוררת מזדהה עם גורלו הטרגי של משה רבנו רחל עופר " ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמ י ר . ה' א-להים , אתה החלות להךאות את עבךף את גךלף ואת יךף החזקה ... אעם ה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר ה ! ךךן ההר הטוב הזה והלבנן . ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה . עלה ראש הפסגה ןשא עיניף ימה ןצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעי ^ יןל כי לא תענ ^ ר את ה ! ךין הןה" ( דברים ג , כד-כז . ( בשיר 'מנגד' מרמזת המשוררת רחל לאי-כניסתו של משה לארץ והופכת אירוע זה לסמל עבור כל אחד מאיתנו . מנגד / רחל קשוב הלב . האזן קשבת : הבא י היבוא כל צפ ; ה יש ^? ב נבו . זה מול זה - החופים השנים של נחל אחד . צור הגזרה רחוקים לעד .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים