"ואשימם בראשכם" היכולת להכיל ולתקן את החטא והחוטא

" ואשימם בראשכם " היכולת להכיל ולתקן את החטא והחוטא חיותה דויטש מעל לראשו של משה רבנו מרחפת פרשת קרח והערעור שיש בה על הנהגתו ועל הנהגת אחיו אהרן . " ומדוע תתנשאו על-קהל ה "' ( במדבר טז , ג . ( כך שאלו קרח ועדתו ופתחו דיון על הצורך בהנהגה , על משמעותה ועל המקור שממנו היא יונקת את כוחה . בפתיחת נאומו של משה בספר דברים , כאשר הוא סוקר את קורות העם בארבעים השנה האחרונות , הוא מזכיר את הצורך במינוי מנהיגים נוספים : " ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם ... איכה אשא לבדי טךח 5 ם ומשאכם וריבכם י הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בךאשיכם" ( דברים א , ט-יג . ( באמצעות שני משלים נוגע המדרש בנקודות שעומדות בתשתית של סוגיית ההנהגה : למה הדבר דומה ? לנחש הזה שאמר הזנב לראש : עד מתי אתה מתהלך תחלה ? אני אלך תחלה . אמר לו : לך . הלך ומצא גומא של מים והשליכו לתוכה , מצא אש והשליכו לתוכו , מצא קוצים והשליכו לתוכן ... ( דברים רבה , פרשה א , י . ( זנב הנחש מבקש להפוך לראש . בקשתו זו מזכירה את תלונת הלבנה בפני הקב"ה מדוע שלטונה הוא בלילה , כשחשוך וקר , ואילו השמש שלטונה ביום , כש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים