"איכה ישבה בדד" דימויי האשה והזוגיות בנבואות החורבן והנחמה

" איכה ישבה בדד" דימויי האשה והזוגיות בנבואות החורבן והנחמה גילי זיוון " איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים ע ) ךתי במדינות הןתה למס . בכו תבנה בלילה ודמעתה על לדןןה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאןבים . גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא י ^ זבה בג 1 ים לא מצאה מנוח כל רך ? יה השיגוה בין ה ^ צךים" ( איכה א , א-ג . ( גיבורת הקינה הנקראת בתשעה באב משולה לאשה בודדה , הבוכה על גדולתה שאבדה . מנחם אין לה כי רעיה הפכו לשונאיה . היא גלתה מארצה , יושבת בין זרים ואינה יכולה לעצור את פרץ דמעותיה s " על אלה אני בוכןה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי , היו בני שוממים כי גבר אויב" ( שם , טז . (  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים