אב

אב חולדה הנביאה בין שבע נביאות בטחה הר-שפי " בת עמי חגרי שק" שרה פרידלנד בן ארזה " איכה ישבה בדד" גילי זיוון הכל חייבין לבנות ולסעד בעעמן יעל לוין משל למלך שנשא אשה ... והניחה שנים רבות אסתר פישר המקום שבו אנו עורקים אורית רוזנבליט מחולות של קודש וחול חגית ברטוב " ואשימם בראשכם" חיותה דויטש איש ונבו לו על ארז רבה רחל עופר ואהבתם את 'האחר' אראלה ידגר " ל ; שמר לך חיותה דויטש שאלה של שמחה ורד נעם  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים