עוצמתן של נשים בעצמיותן ובעצמאותן בנות צלפחד מבשרות מהפכה

עוצמתן של נשים בעצמיותן ובעצמאותן בנות צלפחד מבשרות מהפכה אילנה אבן-בן נעים ... כי פסוקי המקרא בתוכנו ? מו פר ^ TT ןים ההופכים | - סוסיהם V « אחור T ועטים , על פי צו , אי ? ט נקזק 1 עמו אל תכלית חךשה , התעופף וחזור ... לאשר ישלחם המחבר בקומו שם ילכו . כי חצים הם ?? ד גבור . נתן אלתרמן קטע שיר זה הוא כלי עזר לעיסוק בפסוקי מקרא ובאירועים המשתקפים מהם . החירות נתונה בידו של הקורא להפוך סוסו אחור כדי לשוב ולהתבשם מהמקור , אך בה בעת הוא מוזמן לשאוף לתכלית חדשה כיד הדמיון הטובה עליו . אני מבקשת לנקוט שיטה ספרותית זו בקריאה חדשה של פרשת בנות צלפחד . הנשים במקרא מוכיחות את עוצמתן בתחומי עשייה פרטיים וציבוריים , וכל אחת מהן מניחה בסיס תקדימי חשוב להובלה של תהליכי שינוי במשפחה , בקהילה ובקרב העם . ההגמוניה הגברית הציבה קשיים רבים בדרכן של נשים , אך דווקא אזכורן - בשמן , או בתכונה בולטת שלהן , או במקום מגוריהן - נותן תוקף לאירוע ולמעשה המיוחסים להן . נשים אחדות היו מודלים לפריצת דרך , לפיתוח ולהעצמה המקרינה עד ימינו אנו . גדולתן של נשים וזכותן להיקרא מנהיגות ומובילות של תהליכי שינוי נגזרת מיכולתן...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים